Misja domu

Naszą misją jest zapewnienie Mieszkańcom warunków  bezpiecznego i godnego życia. Umożliwienie rozwoju osobistego w atmosferze życzliwości, serdeczności oraz troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej.

Opis domu

Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń” przystosowany jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami. Dom posiada 67 miejsc w pokojach 2 – 3 – 5 osobowych, wyposażonych w łazienki. Zespół pracowniczy Domu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć indywidualne potrzeby Mieszkańców oraz zapewnić właściwy zakres usług zgodnych z charakterem placówki. Organizacja i poziom świadczonych usług, uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  Dla każdego mieszkańca zespół terapeutyczno - opiekuńczy opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia.
Copyright © Stowarzyszenie Pomocna Dłoń.
Projekt i wykonanie: Efekt-Studio
Stowarzyszenie ul. Strzelców Bytomskich 450 41-935 Bytom tel. +32 285 93 78  e-mail: seniorzy@arateusz.pl  cis@arateusz.pl

Misją stowarzyszenia jest pomoc osobom w podeszłym wieku

"Daj szansę na godne życie osobom starszym i niepełnosprawnym." Przekaż 1%podatku dochodowego na Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" KRS 0000234338