Nasze usługi

Informacje ogólne Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie „Pomocna Dłoń” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

USŁUGI

bytowe - zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury, posiłków, utrzymania porządku, itp. opiekuńcze - zapewnienie odpowiedniej opieki, pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, a także utrzymania higieny, itp. wspomagające –realizacja potrzeb kulturalno – oświatowych, religijnych, i innych w zależności od potrzeb i oczekiwań mieszkańców. pomoc socjalną, kompleksową rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, pralnicze, transportowe i inne. Zakres usług ustalany jest w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

ATRAKCJE

Aktywnie prowadzimy terapię zajęciową oraz rehabilitację: dwa razy w tygodniu odbywa się gimnastyka, jest codzienna fizykoterapia oraz zajęcia rehabilitacyjne. Ponadto organizujemy aromaterapię i muzykoterapię, turnieje gier planszowych i wiele innych. Raz w miesiącu świętujemy urodziny wszystkich jubilatów z danego miesiąca.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, i złożyć pisemny wniosek wraz z krótkim uzasadnieniem o umieszczenie w DPS. Postępowanie prowadzi pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania w celu ustalenia aktualnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, rodzinnej, dochodowej oraz pomaga skompletować niezbędne dokumenty, tj.: dowód osobisty, aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego dot. wysokości świadczenia, orzeczenie o niepełnosprawności, aktualną dokumentację medyczną, zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala. Decyzję o umieszczeniu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Zasady odpłatności za pobyt w DPS określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 271). Szczegółowych informacji na temat procedury przyjęcia i zasad odpłatności udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 32 285 93 78. CHCESZ  POMÓC – ODDAJ  1% PODATKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                     STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE, INTELEKTUALNIE „POMOCNA DŁOŃ” 41-935 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 450 tel. 32 285 93 78 REGON 240122527  NIP 626-280-98-81 KRS 0000234338 ING Bank Śląski S.A. 46 1050 1621 1000 0090 7499 1697
Copyright © Stowarzyszenie Pomocna Dłoń.
Projekt i wykonanie: Efekt-Studio
Stowarzyszenie ul. Strzelców Bytomskich 450 41-935 Bytom tel. +32 285 93 78  e-mail: seniorzy@arateusz.pl  cis@arateusz.pl

Misją stowarzyszenia jest pomoc osobom w podeszłym wieku